Thứ tư, 27 Tháng 1 2021 06:57:11

logo_vidifi

Thông tin cổ đông
NHPT huy động thành công 1.670 tỷ đồng TPCP PDF. In Email
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam
Thứ sáu, 14 Tháng 12 2012 15:31

Ngày 11/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu 3.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) phát hành.

Kết quả, NHPT đã huy động thành công 1.670 tỷ đồng TPCP với các kỳ hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm.

Đọc thêm...
 
NHPT tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh huy động 3.900 tỷ đồng trong tháng 12/2012 PDF. In Email
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam
Thứ ba, 11 Tháng 12 2012 09:55

Theo kế hoạch đấu thầu trái phiếu tại Công văn số 4348/NHPT-CĐKH ngày 06/12/2012, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) sẽ phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do NHPT phát hành trong tháng 12/2012.

Đọc thêm...
 
Đại hội Chi bộ cơ quan Đảng ủy NHPT PDF. In Email
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam
Thứ tư, 05 Tháng 12 2012 00:00

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/ĐU ngày 28/8/2012 của Đảng uỷ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) tổ chức Đại hội chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2012-2015, ngày 03/12/2012, cơ quan Đảng ủy đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Đọc thêm...
 
NHPT thực hiện huy động 4.500 tỷ đồng trong tháng 12/2012 PDF. In Email
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam
Thứ ba, 04 Tháng 12 2012 00:00

Theo kế hoạch đấu thầu trái phiếu tại Công văn số 4193/NHPT-CĐKH ngày 29/11/2012, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) sẽ phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do NHPT phát hành trong tháng 12/2012.

Đọc thêm...
 
NHPT thực hiện huy động 5.000 tỷ đồng trong tháng 11/2012 PDF. In Email
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam
Thứ ba, 20 Tháng 11 2012 09:47

Theo kế hoạch đấu thầu trái phiếu tại Công văn số 4014/NHPT-CĐKH ngày 16/11/2012, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm...
 
NHPT thực hiện huy động 3.000 tỷ đồng trong tháng 11/2012 PDF. In Email
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam
Thứ năm, 15 Tháng 11 2012 09:26

Theo kế hoạch đấu thầu trái phiếu tại Công văn số 3936/NHPT-CĐKH ngày 12/11/2012, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do NHPT phát hành trong tháng 11/2012.

Đọc thêm...
 


Trang 6 trong tổng số 21 trang.
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS