Thứ năm, 25 Tháng 7 2024 11:16:13

logo_vidifi

Mục tiêu chiến lược


Mục tiêu chiến lược PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 6 2009 11:44
- Tập trung đầu tư xây dựng Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng đồng bộ Khu công nghiệp, Đô thị, Dịch vụ...) Nhằm bật dậy tiềm năng của các vùng mà con  đường đi qua và góp phần thu hồi vốn đầu tư Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán, bất động sản và các dự án khác, nhằm khai thác tối đa các lợi thế của các Cổ đông mang lại.

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn kinh tế, các Tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước để cùng hợp tác phát triển.

- VIDIFI là một Tổng công ty có thương hiệu, quy mô lớn, có tiềm lực về tài chính; không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững, đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực. Hoạt động mang tính chuyên nghiệp; Bộ máy tinh gọn, tăng cường năng lực quản lý theo hướng hiện đại, tài chính công khai minh bạch; hướng tới thị trường và hội nhập quốc tế.

 


vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact