Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 23:22:34

logo_vidifi

Liên hệ
# Tên Số điện thoại Fax
1 Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam 04 377 11 668 04 377 11 669
2 Công ty Cổ phần Vật Liệu và Đầu tư VIDIFI (M-VIDIFI) 04 37679362 04 37679363
3 Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải (VIDIFI-DH) 0313 804 418 0313 804 419
4 Công ty Cổ phần Khu công nghiệp số I (NO1-VIDIFI) 0321 625 1008 0321 625 1156
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS