Thứ năm, 22 Tháng 2 2024 20:20:47

logo_vidifi

Liên hệ
# Tên Số điện thoại Fax
1 Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam 024 377 11 668 024 377 11 669
2 Công ty Cổ phần Đầu tư VIDIFI Duyên Hải (VIDIFI-DH) 0313 804 418 0313 804 419
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact