Thứ năm, 25 Tháng 7 2024 09:39:00

logo_vidifi

VIDIFI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 PDF. In Email
Tin Vidifi
Thứ hai, 19 Tháng 6 2023 11:48

Ngày 15/06/2023, tại trụ sở Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023.

Tham dự đại hội có các cổ đông: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB); Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ban kiểm soát VIDIFI và Lãnh đạo các bộ phận có liên quan…

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT Tổng Công ty; báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của VIDIFI, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT, Tổng Giám đốc VIDIFI; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và một số nội dung khác....

Thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đánh giá cao những kết quả VIDIFI đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đã tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023. Theo đó, trước tình hình kinh tế dự đoán sẽ còn nhiều biến động, thách thức khó lường, VIDIFI cần củng cố và không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT VDB (cổ đông chi phối). VIDIFI cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những thuận lợi, khó khăn, để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch. VDB là cổ đông lớn, đồng thời là đơn vị tài trợ vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và các Dự án hạ tầng đồng bộ có liên quan, cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm, ủng hộ cho VIDIFI trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Thay mặt VIDIFI, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIDIFI trân trọng gửi lời cảm ơn đến các cổ đông đã tham dự, đóng góp ý kiến, quan tâm chia sẻ về hoạt động của VIDIFI trong năm 2022, kế hoạch năm 2023 và HĐQT sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc VIDIFI cũng như toàn thể CBNV sẽ nỗ lực đưa ra giải pháp tốt nhất, đảm bảo sử dụng nguồn vốn an toàn hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Sau khi thảo luận tích cực, sôi nổi, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình với với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp đồng ý. Cụ thể như sau:

  • Thông qua báo cáo tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2022 và đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty của Tổng Giám đốc.
  • Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh (Báo cáo tài chính 2022).
  • Kế hoạch hoạt động, kinh doanh 2023.
  • Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.
  • Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.
  • ĐHCĐ đã bầu Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.


Đại hội đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho những bước phát triển tiếp theo của VIDIFI trong tương lai.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact