Thứ năm, 22 Tháng 2 2024 20:27:13

logo_vidifi


Chi tiết cho Thong tu quy dinh ve quan ly va bao tri duong bo
PropertyValue
TênThong tu quy dinh ve quan ly va bao tri duong bo
Mô tả

- Thong tu So: 10/2010/TT-BGTVTcua Bo GTVT quy dinh noi dung cong tac quan ly, bao tri duong bo, ap dung tieu chuan ky thuat dinh muc ve quan ly, bao tri duong bo va trach nhiem ve quan ly, bao tri duong bo.

- Thong tu nay khong ap dung doi voi duong cao toc

Tên tập tinThongtu_Baotriduongbo.doc
Kích thước73 kB
Kiểu tập tindoc (Kiểu: application/msword)
Người tạo
Tạo trên: 06/28/2010 14:27
Người xemEverybody
Bảo trì bởiEditor
Số lần tải13118 Số lần tải
Cập nhật lần cuối 06/28/2010 14:31
Trang chủ
CRC Kiểm tra tổng
MD5 Kiểm tra tổng
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact