Thứ tư, 17 Tháng 4 2024 02:35:23

logo_vidifi


Chi tiết cho Noi dung tuyen dung
PropertyValue
TênNoi dung tuyen dung
Mô tả


Tên tập tinNoi dung tuyen dung sua 082015.xls
Kích thước34.5 kB
Kiểu tập tinxls (Kiểu: application/vnd.ms-excel)
Người tạonguyenvan
Tạo trên: 08/24/2015 02:01
Người xemEverybody
Bảo trì bởiEditor
Số lần tải3104 Số lần tải
Cập nhật lần cuối 08/24/2015 02:04
Trang chủ
CRC Kiểm tra tổng
MD5 Kiểm tra tổng
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact