Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) In
Ngân Hàng Phát triển Việt Nam
Thứ hai, 19 Tháng 8 2013 14:51

Ngày 16/8/2013, tại trụ sở NHPT, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng khóa XI. Đồng chí Trần Bá Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thường trực NHPT dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Cấp ủy các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, cán bộ các Ban tham mưu của Đảng ủy, BCH Công đoàn NHPT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị không tham gia cấp ủy, đảng viên là Trưởng các phòng thuộc các đơn vị Hội Sở chính NHPT.

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản các Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Ngay sau Hội nghị này, Đảng ủy NHPT đã chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng thuộc và trực thuộc Đảng bộ nghiêm túc triển khai ngay việc quán triệt tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức trong đơn vị nội dung các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng khóa XI, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Trần Hải - Tạp chí HTPT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: