Thứ sáu, 20 Tháng 4 2018 05:57:56

logo_vidifi

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp số I (NO1-VIDIFI)
Địa chỉ:
Số 279, Điện Biên 2, Phường Quang Trung, Tp Hưng Yên

Điện thoại: 0321 625 1008
 Fax: 0321 625 1156

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS