Thứ tư, 27 Tháng 1 2021 23:28:10

logo_vidifi

95 triệu USD cho giao thông tiểu vùng Mekong mở rộng PDF. In Email
Tài chính
Thứ tư, 01 Tháng 12 2010 10:26

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa phê chuẩn hỗ trợ 95 triệu USD cho Dự án thứ hai về Nâng cấp mạng lưới giao thông Khu vực phía Bắc của Tiểu vùng Mekong mở rộng. Dự án sẽ nâng cấp 340 km đường giao thông thuộc một phần của hành lang giao thông bắt đầu từ Thanh Hóa, qua Lào, tới Bangkok (Thái Lan).

Các hành lang giao thông xuyên quốc gia là một nhân tố trung tâm trong chương trình hợp tác kinh tế của Tiểu vùng Mekong mở rộng, mở ra các cơ hội về thương mại, du lịch và đầu tư giữa 6 quốc gia thành viên.

Cùng với việc nâng cấp cơ sở vật chất, dự án sẽ giải quyết các vấn đề về duy tu và phương tiện vượt quá tải trọng, những vấn đề gây ảnh hưởng đến sự bền vững trong kết nối đường bộ giữa hai nước.

Dự án bao gồm việc sử dụng các hợp đồng duy tu trên cơ sở kết quả thực hiện, mua sắm các thiết bị cân tải trọng xe, và các chương trình kiểm soát phương tiện quá tải trọng. Dự án cũng giải quyết cả vấn đề về an toàn đường bộ, thông qua việc nâng cấp cơ sở vật chất và các chương trình nâng cao nhận thức của người dân.

ADB sẽ cung cấp khoản vay tương đương 75 triệu USD từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Phát triển châu Á cho cấu phần bên phía Việt Nam, và cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 20 triệu USD từ Quỹ cho cấu phần bên phía Lào. Khoản cho vay này có thời hạn 32 năm, thời gian ân hạn 8 năm, lãi suất trong thời gian ân hạn là 1% mỗi năm, lãi suất sau thời gian ân hạn là 1,5%.

Hai chính phủ sẽ cung cấp khoản vốn với tổng trị giá 32,7 triệu USD. Quỹ Phát triển Quốc tế của OPEC (OFID) dự kiến sẽ xem xét cung cấp một khoản cho vay trị giá 12 triệu USD cho Lào trong tháng 3 năm 2011. Nếu được phê chuẩn, ADB sẽ quản lý nguồn vốn của OFID, và tổng chi phí đầu tư sẽ là 139,7 triệu USD.

Các cơ quan thực hiện đối với các cấu phần bên phía Việt Nam và phía Lào là Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải và các Công trình Công cộng của Lào. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2016 đối với cả hai cấu phần.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS