Thứ tư, 27 Tháng 1 2021 22:43:12

logo_vidifi

Tháo gỡ khó khăn trong cơ chế chính sách tạo điều kiện phát triển thuận lợi cho các KCN, KCX, KKT PDF. In Email
Tài chính
Thứ hai, 29 Tháng 11 2010 14:29

Các KCN, KCX  cả nước đã thu hút được hơn 8.500 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 70 tỷ USD, trong đó có gần 52 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, giải quyết việc làm cho gần 1,5 triệu lao động và tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp mỗi năm từ 20 - 25 tỷ USD.

thaogokhokhan
Tháo gỡ khó khăn trong cơ chế chính sách tạo điều
kiện phát triển thuận lợi cho các KCN, KCX, KKT

Trong Hội thảo cơ chế, chính sách phát triển KCN, KCX, KKT diễn ra ngày 23/11, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, những điểm còn chưa hợp lý trong cơ chế, chính sách hiện hành đối với KCN, KCX, KKT và đề xuất các biện pháp sửa đổi, bổ sung và nâng cao hiệu lực triển khai của các cơ chế, chính sách đối với KCN, KCX, KKT trong đó chủ yếu là các quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT.

Kể từ khi KCX đầu tiên của Việt Nam được thành lập năm 1991, qua gần 20 năm xây dựng và phát triển (1991 – 2010) đến nay, trên cả nước có hơn 250 KCN, KCX, KTT được thành lập ở 57 tỉnh, thành phố với tổng diện tích đất tự nhiên xấp xỉ 68.000 ha, trong đó có hơn 45.000 ha đất công nghiệp có thể cho thuê. Các KCN, KCX, KTT cả nước đã thu hút được hơn 8.500 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 70 tỷ USD, trong đó có gần 52 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Các KCN, KCX đã giải quyết việc làm cho gần 1,5 triệu lao động và tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp mỗi năm từ 20-25 tỷ USD. Trong đó, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN, KCX trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước đã tăng lên đáng kể từ mức 17% năm 2001 lên khoảng 30% năm 2010.

Đối với các KKT ven biển, đã thu hút được 600 dự án trong nước và nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ USD. Trong đó, có một số dự án lớn và quan trọng tại các KKT như: Nhà máy lọc dầu, nhà máy đóng tàu ở các KKT Nghi Sơn, Dung Quất; nhà máy thép ở KKT Dung Quất, Vũng Áng; nhà máy nhiệt điện tại KKT Nghi Sơn, ...

Các KKT cửa khẩu với sự phát triển trong thời gian qua cũng đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh quan hệ thương mại và đầu tư với các nước láng giềng.

Với những kết quả đạt được, các KCN, KCX, KKT đã có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương cũng như cả nước nói chung.

Theo ông Lê Tân Cương – Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quy hoạch này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp Đề án quy hoạch KCN của các địa phương đã được phê duyệt hoặc đang trong quá trình trình duyệt. Tính đến hết kế hoạch năm 2009, ngân sách trung ương đă bố trí 4.871 tỷ đồng theo kế hoạch hàng năm và 2.355 tỷ đồng vốn ứng trước kế hoạch năm 2010 và 2011 cho 14 KKT. Riêng Kế hoạch năm 2010, tổng số vốn bố trí là 1.177 tỷ đồng. Dự kiến Kế hoạch 2011, tổng vốn bố trí cho 14 KKT ven biển là 1885 tỷ đồng.

Một số kiến nghị của các đại biểu về những điểm còn chưa phù hợp trong Nghị định 29/2008/NĐ-CP liên quan đến trình tự, thủ tục, điều kiện bổ sung quy hoạch, thành lập, mở rộng KCN, KKT; quy định về hoạt động của KKT ven biển, KKT cửa khẩu sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định trình Chính phủ xem xét.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, để hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với KCN, KKT thì một số công việc cần làm ngay trong thời gian tới là: “Thứ nhất: các Bộ, ngành tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KCN, KKT theo lĩnh vực quản lý ngành và nghiên cứu, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành cho phù hợp với chủ trương phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý KCN, KKT theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP. Thứ hai: các địa phương tiếp tục triển khai cơ chế phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý KCN, KKT, đảm bảo cho Ban quản lý KCN, KKT thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định; chủ động triển khai cơ chế phân công, phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước KCN, KKT ở địa phương một cách hiệu quả, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.”/.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS