Thứ bảy, 18 Tháng 11 2017 13:24:33

logo_vidifi


Chi tiết cho Thong tu cua Bo Tai Chinh so: 57/2010/TT-BTC ngay 16/4/2010
PropertyValue
TênThong tu cua Bo Tai Chinh so: 57/2010/TT-BTC ngay 16/4/2010
Mô tả

Quy dinh viec lap du toan, su dung va quyet toan kinh phi to chuc thuc hien boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

Tên tập tinthongtu_so_572010TT-BTC.doc
Kích thước69.5 kB
Kiểu tập tindoc (Kiểu: application/msword)
Người tạo
Tạo trên: 06/28/2010 14:59
Người xemEverybody
Bảo trì bởiEditor
Số lần tải6830 Số lần tải
Cập nhật lần cuối 06/28/2010 15:08
Trang chủ
CRC Kiểm tra tổng
MD5 Kiểm tra tổng
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS