Thứ ba, 14 Tháng 7 2020 03:19:42

logo_vidifi

Bộ GTVT ra Chỉ thị tăng cường quản lý chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông PDF. In Email
Tiêu điểm
Thứ năm, 12 Tháng 9 2013 08:43

Ngày 9/9, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ra Chỉ thị số 17/CT-BGTVT tăng cường quản lý chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý, đầu tư.

 

Theo đó, trong những năm qua, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý, đầu tư đã từng bước được chấn chỉnh, chất lượng các dự án được nâng cao, tiến độ công trình được đảm bảo, trình tự, thủ tục pháp lý được thực hiện chặt chẽ.

 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, các Ban Quản lý dự án, các Viện, Trường và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời triển khai một số nhiệm, giải pháp cụ thể.

 

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường thực hiện các Chỉ thị: Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách, triếu phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 4/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về chấn chỉnh công tác tư vấn trong các dự án xây dựng giao thông; Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 7/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo, kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các Chủ đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp; Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 21/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông.

 

Bộ trưởng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khảo sát, lập, thẩm định phê duyệt dự án, cụ thể: Các chủ đầu tư, Ban QLDA tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, thực hiện nghiêm công tác thị sát hiện trường, giám sát khảo sát và nghiệm thu số liệu khảo sát. Trước khi trình Bộ GTVT thẩm định dự án đầu tư, cần rà soát nội dung dự án bảo đảm đầy đủ thủ tục pháp lý, đề xuất giải pháp phù hợp, tổng mức đầu tư được tính đúng, tính đủ…. Đơn vị tư vấn tiếp tục kiện toàn tổ chức, cần chú trọng, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế được ban hành; đề xuất giải pháp thiết kế bảo đảm yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, hạn chế phát sinh và không vượt tổng mức đầu tư trong quá trình thực hiện… Các cơ quan tham mưu của Bộ trong quá trình thẩm định dự án, cần tổ chức thị sát thực địa, bảo đảm các giải pháp thiết kế khả thi, kinh tế và chỉ tham mưu quyết định đầu tư các dự án đã xác định được nguồn vốn, khả năng cân đối vốn; các cơ quan tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định phải nghiên cứu đầy đủ hồ sơ dự án và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nội dung góp ý kiến.

 

Đồng thời, Bộ cũng quản lý chặt chẽ tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình, cụ thể: Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt. Đối với dự án có quy mô lớn, cần phân kỳ đầu tư phù hợp, tổng mức đầu tư tính đúng, tính đủ. Trường hợp phải thay đổi giải pháp thiết kế, điều chỉnh dự án do vượt tổng mức đầu tư được duyệt, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm được Bộ trưởng và pháp luật. Đối với các dự án đang triển khai đầu tư cần chủ động rà soát, tính toán lại toàn bộ các chi phí trong tổng mức đầu tư, đảm bảo không vượt mức đầu tư được duyệt. Trường hợp có khả năng vượt mức đầu tư đã duyệt cần cắt giảm các chi phí, hạng mục chưa thật cần thiết, bảo đảm mục tiêu dự án. Đối với các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ đầu tư, Ban QLDA cần tuân thủ chặt chẽ quy định của Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản có liên quan. Khi trình Bộ GTVT xin chủ trường điều chỉnh dự án cần báo cáo rõ nguyên nhân điều chỉnh, tổng mức đầu tư và kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

 

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện các nội dung đã nêu trong Chỉ thị.

 

Theo Trang tin điện tử Bộ GTVT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS