Đánh giá, công bố năng lực của các chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu In
Tiêu điểm
Thứ năm, 17 Tháng 1 2013 09:48

Bộ GTVT vừa có văn bản thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp triển khai các quy định về đánh giá, công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư, ban QLDA; đánh giá xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành GTVT; đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quyết định đầu tư.

 

Theo thông báo, chất lượng và quản lý giá thành xây dựng công trình giao thông đang được toàn xã hội quan tâm. Bộ GTVT đã có các Quyết định số 2505/QĐ-BGTVT và Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT xây dựng bộ 3 tiêu chí đánh giá các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng công trình giao thông ngành GTVT.

 

Các quy định về đánh giá, công bố năng lực của các chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu là cần thiết và quan trọng nhằm đưa các hoạt động xây dựng công trình giao thông vào kỷ cương, minh bạch, giúp cho các chủ thể tham gia các dự án ngành GTVT xem xét lại chính năng lực của mình và có kế hoạch nâng cao năng lực của đơn vị.

 

Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu tất cả các chủ đầu tư, các ban QLDA, tư vấn, nhà thầu tham gia dự án ngành GTVT do Bộ GTVT quyết định đầu tư quán triệt và nghiêm túc thực hiện. Việc đánh giá, công bố năng lực tư vấn, nhà thầu không thay thế công tác đánh giá, lựa chọn tư vấn, nhà thầu theo Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu đối với các dự án ngành GTVT nhưng là cơ sở quan trọng để Bộ xem xét, quyết định lựa chọn. Bộ khuyến khích các Chủ đầu tư khác áp dụng đánh giá và công bố xếp hạng tư vấn hàng năm hoặc tham khảo. Quy định trước mắt sẽ được áp dụng trong ngành GTVT, các công trình do Bộ GTVT là chủ đầu tư và các công trình Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư, giao cho các cục quản lý chuyên ngành hoặc các ban QLDA, các sở GTVT các tỉnh làm chủ đầu tư dự án.

 

Theo GTVT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: