Thứ tư, 27 Tháng 1 2021 06:35:29

logo_vidifi

Nâng cao hiệu quả tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp NN PDF. In Email
Tiêu điểm
Thứ hai, 24 Tháng 12 2012 10:24

Khẳng định tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của DNNN thuộc Bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và không ít khó khăn song Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh: Khó mấy cũng phải làm.

 

Cơ bản hoàn thành thẩm định và phê duyệt Đề án tái cơ cấu các TCT NN


Ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng -Trưởng ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp GTVT cho biết đến thời điểm hiện tại, Bộ đã tổ chức thẩm định, có ý kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, TCT Hàng hải Việt Nam, TCT Hàng không Việt Nam và TCT Đường sắt Việt Nam. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng đã ký quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu của 12 TCT, gồm TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam, các TCT Xây dựng CTGT 1, 4, 5, 6, 8; TCT Xây dựng Thăng Long, TCT Xây dựng đường thủy, TCT Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; TCT Vận tải thủy; TCT Quản lý bay Việt Nam và TCT Tư vấn thiết kế GTVT. Ông Thắng khẳng định, về cơ bản, năm 2012, Bộ GTVT đã hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt Đề án tái cơ cấu các TCT nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 


Tái cơ cấu DNNN là một trong những mục tiêu, chiến lược quan trọng,
có sự thống nhất về nhận thức cao trong mọi cấp.

 

Về CPH DN, Bộ đã phê duyệt phương án CPH 3DN; Giải quyết thủ tục, vướng mắc để CPH nhiều doanh nghiệp khác; Triển khai CPH, tiến hành xác định giá trị DN để CPH 27 DN… Mặc dù vậy, ông Thắng cũng thừa nhận tiến độ CPH năm 2012 vẫn chậm, chủ yếu do vướng mắc các thủ tục về đất đai, đối chiếu công nợ để xác định giá trị DN. Hơn nữa, các DN thực hiện CPH trong giai đoạn này đều là những DN hết sức khó khăn về tài chính.

 

Song song với các công tác trên, Bộ GTVT cũng đã hoàn thành việc chuyển các DN được tổ chức lại (chia tách, hợp nhất DN) sang hoạt động theo mô hình mới gồm TCT Đầu tư và phát triển QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long; TCT Cảng hàng không Việt Nam; TCT Bảo đảm ATHH miền Bắc; TCT Bảo đảm ATHH miền Nam; Hoàn thành việc chuyển 22 DN thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ từ Tổng cục Đường bộ VN về các TCT XD CTGT 1, 4, 5, 6…

 

Nhiều rào cản

 

Cần phải khẳng định rằng tái cơ cấu DNNN là một trong những mục tiêu, chiến lược quan trọng, có sự thống nhất về nhận thức cao trong mọi cấp về đồi mới, sắp xếp và tái cơ cấu DNNN. Cũng từ đây, công tác đặc biệt quan trọng này cũng có nhiều thuận lợi, dành được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ GTVT cũng xác định rõ việc đẩy mạnh tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của DNNN thuộc Bộ là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2012. Tại các phiên họp, Ban cán sự Đảng bộ đều dành thời gian để trao đổi, bàn bạc, ra Nghị quyết về nội dung liên quan đến sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN.

 

Những thuận lợi khác được ông Thắng nhắc tới như nhiều công cụ tài chính mới được ứng dụng (mua bán nợ, công cụ tín dụng, mua, bán, sáp nhập DN, chứng khoán, trái phiếu phát sinh…)

 

Tuy nhiên, ông Thắng cũng cho rằng còn rất nhiều rào cản, gây khó cho công tác này, trong đó đầu tiên phải kể đến là việc tái cơ cấu DNNN trong bối cảnh thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và nguồn vốn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cho DNNN. Ngoài ra, mặc dù khu vực DNNN đã được sắp xếp, đổi mới, CPH nhiều nhưng những kinh nghiệm bài bản về tái cấu trúc, tái cơ cấu chưa được tích lũy nhiều; Các khoản nợ phải thu khó đòi, thua lỗ, vấn đề giải quyết, sắp xếp việc làm, lao động dôi dư…; Việc chậm sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và sắp xếp đổi mới DN; Quy định về đối chiếu công nợ khi CPH chưa phù hợp, quy định về đất đai khi CPH quá bất cập, làm mất nhiều thời gian, công sức…

 

Đặc biệt, ông Thắng nhấn mạnh: năm 2012, nền kinh tế nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế thế giới, các DN GTVT gặp nhiều khó khăn. Đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng. Tình trạng nợ lương, nợ BHXH kéo dài tiếp tục tái diễn… gây nhiều bất lợi cho công tác sắp xếp, CPH DN.

 


Bộ trưởng yêu cầu ngay trong quý I/2013, phải hoàn tất việc phê duyệt
điều lệ hoạt động của các DN thuộc Bộ.

 

CPH – quan trọng là thay đổi bản chất công tác quản lý

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban đổi mới và QLDN GTVT vừa diễn ra chiều nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ghi nhận những nỗ lực trong công tác đổi mới, sắp xếp DN. Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh những “cái được” trong năm 2012 như việc hoàn thành sắp xếp lại 3 TCT Cảng hàng không; Chuyển đổi các DN hoa tiêu về các TCT đảm bảo ATHH. Cùng với đó là việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu các DN thuộc Bộ.

 

“Trong khi rất nhiều DN bên ngoài đổ bể, giải thể, phá sản thì ngoại trừ Vinashin, Vinalines vẫn đang còn gặp khó khăn, các DN khác của Bộ về cơ bản vẫn trụ được chính là một thành công lớn của Bộ GTVT hiện nay” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

 

Bộ trưởng cũng yêu cầu  Ban Đổi mới và QLDN GTVT phải đánh giá cụ thể những mặt được, mặc chưa được của 2012. Bộ trưởng cũng lưu ý trong năm 2012, công tác sắp xếp, CPH DN của Bộ còn chậm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều DN chưa cao, công tác quản trị DN có cải thiện nhưng chưa có nhiều chuyển biến thực sự. “Việc chậm trễ trong CPH không thể đổ tại lý do là thị trường xuống. CPH không phải là bán cao hay bán thấp để kiểm thặng dư vốn mà quan trọng nhất của CPH là chuyển đổi hình thức của DN, thay đổi về bản chất công tác quản lý. Trước đây là nhà nước độc quyền quản lý thì sau CPH, các cổ đông sẽ tham gia quản lý.  Mệnh lệnh hành chính sẽ ít đi và chuyển sang hoạt động theo quy luật của cơ chế thị trường” – Bộ trưởng khẳng định.

 

Trong năm 2013, Bộ trưởng yêu cầu ngay trong Quý I phải hoàn thành việc trình Thủ tướng CP ban hành Nghị định về điều lệ hoạt động của Tập đoàn CNTT Việt Nam, các TCT Hàng hải Việt Nam, TCT Đường sắt Việt Nam … Cũng trong quý I, phải hoàn tất việc phê duyệt điều lệ hoạt động của các DN thuộc Bộ.

 

Về Công tác CPH, trong năm 2013, phải hoàn thành CPH Vietnam Airlines, hoàn thành CPH 10 công ty mẹ các TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam, các TCT Xây dựng CTGT 1, 4, 5, 6, 8, các TCT Xây dựng Thăng Long, Đường thủy, Vận tải thủy, Tư vấn thiết kế GTVT đồng thời hòan thành việc CPH và sắp xếp lại 22 DN thuộc lĩnh vực quản lý và sửa chữa đường bộ; Hoàn thành chuyển đổi BQL dự án đường HCM thành DN…

 

Cùng với đó, phải tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin, Vinalines theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đánh giá hiệu quả một năm sáp nhập 3 TCT cảng hàng không, hiệu quả việc chuyển các công ty hoa tiêu về 2 TCT Bảo đảm ATHH, hiệu quả chuyển các DN bảo trì sửa chữa về các Cienco…; Hoàn thành việc tái cơ cấu tài chính của TCT Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam và TCT Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

 

Đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT có 88 DN 100% vốn nhà nước trong đó có 4 DN do Thủ tướng Chính phủ thành lập (Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Công ty mẹ - TCT Hàng hải Việt Nam, Công ty mẹ - TCT Hàng không Việt Nam và Công ty mẹ - TCT Đường sắt Việt Nam. Trong số 84 DN do Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định thành lập có 16 TCT hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, 59 công ty do các Công ty mẹ, TCT sở hữu 100% vốn điều lệ; 3 công ty thuộc các Trường Đại học; 4 công ty thuộc Bộ và 1 công ty thuộc Cục HHVN.

Theo Thanh Bình (GTVT)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
vdb_logo logo_vietcombank
logo_vinaconex

Đơn vị thành viên
vidifi_duyenhai
tuyendung

DOWNLOAD-VĂN BẢN

DOWNLOAD

EMAIL-VIDIFI.,JSC

EMAIL

FORUM-VIDIFI.,JSC

Forum

LIÊN HỆ

contact

RSS-VIDIFI.,JSC

RSS